Defense
Products Defense Read more
Space
Products Space Read more
Naval
Products Naval Read more

Latest News

OIP – Een eeuw wetenschappen en technologie, in dienst van Defensie
OIP – Een eeuw wetenschappen en technologie, in dienst van Defensie Meer dan een eeuw toewijding aan precisie, kwaliteit en ondersteuning hebben ervoor gezorgd dat OIP en de werknemers van het bedrijf de terreinen van optiek, elektro-optiek, holografie, opto-mechaniek, elektronische miniaturisatie- en systeemtechniek grondig onder de knie hebben gekregen. Dankzij het nalatenschap van de voorbije 100 jaar inzake talent, vernieuwing en passie van de jonge werkkrachten, kan OIP de Belgische defensietechnologie de volgende eeuw binnenloodsen. Read more
OIP - Un siècle de science et de technologie, au service de la Défense
OIP - Un siècle de science et de technologie, au service de la Défense Plus d'un siècle de dédicace à la précision, la qualité et au soutien ont permis à OIP et ses employés de bien maîtriser les domaines de l'optique, de l'électro-optique, de l'holographie, de l'optomécanique, la miniaturisation électronique et la technologie des systèmes. Grâce à l'héritage des 100 dernières années, couplé au talent, l'innovation et la passion des employés jeunes et dynamiques, OIP peut mener la technologie de défense belge dans le prochain siècle. Read more
OIP – A Century of Science and Technology for Defense
OIP – A Century of Science and Technology for Defense Over a century of dedication to precision, quality and support, OIP and its employees have mastered in optics, electro-optics, holography, opto-mechanical, electronic miniaturization, and system engineering.
The legacy of the past 100 years with the talent, innovation and passion of its young workforce, positions OIP on the path leading Belgian defense technology into a second century of achievements.
Read more
OIP NMCM Toolbox
OIP NMCM Toolbox The Damen/OIP proposal guarantees the most technological advanced solution for the Belgian and Dutch Navies 

These high-tech tools are world-leading and combat-proven assets. During recent Navy tests, the Seagull USV came out as the overall strongest, specifically in rough sea conditions.
Read more